Tìm kiếm
51 Trần Hưng Đạo Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
(0233) 3554715sotttt@quangtri.gov.vn
 

Quảng Trị: Ban hành Đề án tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030


Ngày cập nhật: 24/01/2024 9:54:33 SA

           Nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm và chất lượng công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lao động có tay nghề, có cơ cấu phù hợp đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các dự án và các khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp theo định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã hanh hành Đề án “Tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030”.

 

          Theo đó, Đề án đã đặt ra 4 mục tiệu cụ thể: 100% cán bộ làm công tác hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức về hướng nghiệp, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 100% Đoàn trường thành lập CLB hướng nghiệp, khởi nghiệp và học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; hàng năm, 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp hoặc hổ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp, có 3-5 ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; hàng năm hỗ trợ vay vốn cho ít nhất 200 mô hình, dự án thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế, phối hợp giới thiệu làm cho 4.500 thanh niên.

 

          Bên cạnh đó, Đề án đề ra 4 nhiệm vụ giải pháp thực hiện: Thứ nhất là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về hướng nghiệp, khởi nghiệp phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thứ hai là tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên; thứ ba là tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; thứ tư là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tại nhiệm vụ thứ tư, đề án đưa ra …nhiệm vụ chính gồm: Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, cán bộ phụ trách công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng các kênh tiêu thụ, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp và công tác kết nối cung cầu.

 

          Ủy ban nhân dân tỉnh giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án. Theo dõi, phân tích, tổng hợp, đánh giá hàng năm để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo Đề án được triển khai đúng tiến độ, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 

LỆ THỦY

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

TIN ĐÃ ĐƯA