Tìm kiếm
51 Trần Hưng Đạo Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
(0233) 3554715sotttt@quangtri.gov.vn
 

(Demo) Chế tạo và nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc, tính chất quang điện của tổ hợp hệ hạt nano Au(Ag)/TiO2 nhằm ứng dụng cho pin mặt trời plasmonic thế hệ mới.


Ngày cập nhật: 12/03/2019 2:56:03 CH

Chế tạo và nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc, tính chất quang điện của tổ hợp hệ hạt nano Au(Ag)/TiO2 nhằm ứng dụng cho pin mặt trời plasmonic thế hệ mới.

1. Tên đề tài, đề án các cấp: Chế tạo và nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc, tính chất quang điện của tổ hợp hệ hạt nano Au(Ag)/TiO2 nhằm ứng dụng cho pin mặt trời plasmonic thế hệ mới.

2. Thuộc lĩnh vực KH&CN:  Khoa học tự nhiên - Vật lý

3. Năm bắt đầu tài trợ: 2014

4. Năm kết thúc: 2017

5. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Vật liệu

6. Chủ nhiệm đề tài

7. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Hiện nay vấn đề an ninh năng lượng là một vấn đề lớn đầy thách thức mà loài người cần giải quyết. Thách thức này hy vọng có thể được giải quyết với việc nghiên cứu chế tạo pin mặt trời thế hệ mới giá thấp sử dung các vật liệu thô sẵn có với kích thước lớ, giá thành rẻ.

+ Đến nay pin mặt trời đã phát triển qua 3 thế hệ, trong đó chủng loại pin mặt trời sử dụng cấu trúc plasmonic với cấu hình lõi là hệ hạt nano Au (Ag)/TiO2 đang rất được quan tâm, tuy nhiên trong thực tế hướng nghiên cứu này còn đang gặp rất nhiều khó khăn thách thức cần phải nghiên cứu giải quyết.

+ Trên cơ sở các kết quả đã thu được trong lĩnh vực liên quan trong giai đoạn 2006-2011, và đặc biệt trên cơ sở một số kết quả ban đầu đã đạt được về nghiên cứu chế tạo thử nghiệm pin mặt trời plasmonic trong năm 2012, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu một số vấn đề sâu hơn về cả lý thuyết và thực nghiệm liên quan, như nguyên lý hoạt, đặc tính của loại pin mặt trời plasmonic phụ thuộc vào kích thước hệ hạt nano - dạng hạt, và điều kiện công nghệ chế tạo khác nhau, sau đó khảo sát các đặc điểm cấu trúc bằng các kỹ thuật SEM, TEM , AFM, EDX… nghiên cứu một số tính chất quang điện (hiệu ứng dao động plasmon bề mặt định xứ (LSPR), thế Voc và dòng Isc , đo đạc trưng I-V sáng-tối , hiệu suất…) nhằm nâng cao chất lượng của pin nhằm đưa ra ứng dụng và công bố một số kết quả nghiên cứu có hàm lượng cao trên tạp chí quốc tế .

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

TIN ĐÃ ĐƯA
(Demo) Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung kim loại – hữu cơ (MOFs) và vật liệu composit MOFs/Than hoạt tính ứng dụng làm chất hấp phụ hiệu quả cao trong xử lý môi trường (12/3/2019)
(Demo) Nghiên cứu và chế tạo pin năng lượng mặt trời Cu(Zn,Sn)(S,Se)2 và Cu(In,Ga)(S,Se)2 bằng phương pháp in (12/3/2019)
(Demo) Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học trên cơ sở dây nano nhằm ứng dụng phát hiện một số phần tử sinh học gây bệnh (12/3/2019)
(Demo) Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí điện hóa trên cơ sở chất điện ly rắn YSZ (12/3/2019)
(Demo) Chế tạo và nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc, tính chất quang điện của tổ hợp hệ hạt nano Au(Ag)/TiO2 nhằm ứng dụng cho pin mặt trời plasmonic thế hệ mới. (12/3/2019)