Tìm kiếm
51 Trần Hưng Đạo Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
(0233) 3554715sotttt@quangtri.gov.vn
 

(Demo) Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí điện hóa trên cơ sở chất điện ly rắn YSZ


Ngày cập nhật: 12/03/2019 2:57:20 CH

Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí điện hóa trên cơ sở chất điện ly rắn YSZ

1. Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí điện hóa trên cơ sở chất điện ly rắn YSZ

2. Thuộc lĩnh vực KH&CN: Khoa học tự nhiên - Vật lý

3. Năm bắt đầu tài trợ: 2014

4. Năm kết thúc: 2017

5. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Vật liệu

6. Chủ nhiệm đề tài       

7. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Đề tài nghiên cứu về lĩnh vực cảm biến khí điện hóa trên cơ sở chất điện ly rắn YSZ và điện cực nhạy khí oxit kim loại. Vật liệu YSZ (ZrO2+ Y2O3) và các oxit nhạy khí như WO3, NiO, Cr2O3 và ABO3 được chế tạo bằng các phương pháp sol-gel, thủy nhiệt, gốm. Cảm biến hóa được chế tạo theo cấu hình Pt/YSZ/(oxit kim loại) và nghiên cứu đặc trưng nhạy khí đối với các khí CO, NOx, CxHy, v.v. Ý tưởng chính của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện công nghệ tới vi cấu trúc của vùng chuyển tiếp 3 pha “khí-chất điện ly-điện cực” làm thay đổi tới các đặc trưng nhạy khí của cảm biến. Trên cơ sở phân tích các số liệu đạt được để có thể đánh giá cấu hình cảm biến và điện cực nhạy khí phù hợp cho các loại khí độc khí cháy nổ.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

TIN ĐÃ ĐƯA
(Demo) Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung kim loại – hữu cơ (MOFs) và vật liệu composit MOFs/Than hoạt tính ứng dụng làm chất hấp phụ hiệu quả cao trong xử lý môi trường (12/3/2019)
(Demo) Nghiên cứu và chế tạo pin năng lượng mặt trời Cu(Zn,Sn)(S,Se)2 và Cu(In,Ga)(S,Se)2 bằng phương pháp in (12/3/2019)
(Demo) Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học trên cơ sở dây nano nhằm ứng dụng phát hiện một số phần tử sinh học gây bệnh (12/3/2019)
(Demo) Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí điện hóa trên cơ sở chất điện ly rắn YSZ (12/3/2019)
(Demo) Chế tạo và nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc, tính chất quang điện của tổ hợp hệ hạt nano Au(Ag)/TiO2 nhằm ứng dụng cho pin mặt trời plasmonic thế hệ mới. (12/3/2019)