Tìm kiếm
51 Trần Hưng Đạo Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
(0233) 3554715sotttt@quangtri.gov.vn
 
(Demo) Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng

(Demo) Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng

Trong giai đoạn 2018 - 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.
(Demo) Sở Tài chính Hải Phòng

(Demo) Sở Tài chính Hải Phòng

Theo chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Sở Tài chính chủ trì thực hiện:
(Demo) Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hải Phòng

(Demo) Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hải Phòng

Trong xu hướng phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các cuộc cách mạng công nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo (hay còn gọi là start-up) là lực lượng chính của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Tin đã đưa
Trang: