Tìm kiếm
51 Trần Hưng Đạo Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
(0233) 3554715sotttt@quangtri.gov.vn
 
IDSố hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung 
15953/QÐ-TTg30/07/2019Chính Phủ Về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019
1445/2019/TT-BTC19/07/2019Quốc Hội Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
4 13/2019/NÐ-CP01/02/2019Chính Phủ Quy định chi tiết về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
976/2018/NÐ-CP15/05/2018Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
1039/2018/NÐ-CP11/03/2018Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
238/2018/NÐ-CP11/03/2018Quốc Hội Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
51665/QÐ/TTg30/10/2017Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
604/2017/QH1404/07/2017Quốc Hội Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
307/2017/QH1404/07/2017Quốc Hội Luật Chuyển giao công nghệ
8939/QÐ/TTg30/06/2017Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”
123362/QÐ-BKHCN07/11/2016Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành quy định tạm thời xử lý hồ sơ tham gia Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025”
11944/QÐ-TTg18/05/2016Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"