Tìm kiếm
51 Trần Hưng Đạo Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
(0233) 3554715sotttt@quangtri.gov.vn
 
 


QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


GIỚI THIỆU CÔNG TY

Giới thiệu chung:

Năm 2005, Sở Tài chính TP Đà Nẵng thành lập Đoàn công tác đi làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh và Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương để tìm hiểu về hoạt động, học hỏi kinh nghiệm, trên cơ sở đó tiến hành xây dựng Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng.

Sau một thời gian chuẩn bị, Sở Tài chính báo cáo Đề án cho UBND thành phố xem xét để trình HĐND thành phố thông qua.

Tại kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009 đã ban hành Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007 đã thông qua Tờ trình thành lập Quỹ đầu tư phát triển TP Đà Nẵng, đồng thời căn cứ công văn số 9369/BTC-TCNH  ngày 13/7/2007 của Bộ Tài chính về thẩm định Đề án Quỹ ĐTPT Đà Nẵng, nghị định số 138/2007/NQCP ngày 28/8/2007 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, ngày 9/10/2007 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7977/QĐ-UB thành lập Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng.

Từ tháng 1/2008 Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động, Quỹ có tư cách pháp nhân, bộ máy hoạt động độc lập, có vốn điều lệ, bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là một tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động theo Điều lệ do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo đảm an toàn và phát triển vốn, tự bù đắp chi phí.

Nhiệm vụ của Quỹ DDIF là tiếp nhận vốn ngân sách cấp, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật của địa phương bao gồm đầu tư trực tiếp vào các dự án, cho vay đầu tư các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có phương án thu hồi vốn trực tiếp, góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế, nhận ủy thác và ủy thác,…

Nguồn vốn hoạt động

- Ngân sách cấp vốn điều lệ;

- Huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng vay vốn;

- Hợp vốn với các tổ chức kinh tế để đầu tư hoặc cho vay đầu tư;

- Phát hành trái phiếu của Quỹ theo theo qui định của pháp luật;

- Các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật.THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Số 18 Yên Bái, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236 388 8769

- Nick Yahoo: ddif@danang.gov.vn

- Người liên hệ: Tống Việt Cường
- Website: http://www.ddif.com.vn/
 
Khách thăm gian hàng: 0
Tổng số sản phẩm: 0
Tổng lượt xem sản phẩm: 0
Ngày tham gia: 27/02/2019 8:39:49 SA
eMail Doanh nghiệp   
Kiểu gõ
Họ và tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung liên hệ