Tìm kiếm
51 Trần Hưng Đạo Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
(0233) 3554715sotttt@quangtri.gov.vn
 
 


QUỸ HỖ TRỢ SÁNG TẠO KỸ THUẬT VIỆT NAM


GIỚI THIỆU CÔNG TY

Quy mô hoạt động:

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) hoạt động trên phạm vi cả nước, có các chi nhánh đặt tại một số nơi trong và ngoài nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại các ngân hàng.

Giới thiệu chung:

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) là một Quỹ Liên bộ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam bảo trợ và được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Quyết định số 1215/TC-LHH ngày 17 tháng 11 năm 1992) nhằm mục đích:

1. Huy động mọi tiềm năng về chất xám, tiền vốn, dịch vụ kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế góp phần vào sự nghiệp đổi mới, chính sách mở cửa của Việt Nam làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để các tài năng sáng tạo kỹ thuật có cơ hội tiếp cận với nền khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác vì hòa bình và phát triển: thúc đẩy việc đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

3. Hỗ trợ các tài năng sáng tạo kỹ thuật trong việc phát huy sáng kiến, sáng chế và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

4. Hỗ trợ về vật chất, tinh thần và các hình thức thích hợp khác cho các tài năng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, hoàn thiện các công trình sáng tạo và lao động, công tác gặp những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Quỹ có tên gọi tiếng Anh là: VIETNAM FUND FOR SUPPORTING TECHNOLOGICAL CREATIONS viết tắt là VIFOTEC.

Các hoạt động nổi bật:

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) có chức năng và nhiệm vụ chính sau:

1. Khai thác mọi khả năng sẵn có trong và ngoài nước để tạo nguồn tài chính Quỹ bảo đảm cho việc thực hiện chức năng của Quỹ.

2. Hỗ trợ các tài năng sáng tạo trong việc tạo ra và áp dụng nhanh các giải pháp mới vào sản xuất và đời sống.

3. Đại diện cho các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả.

4. Quản lý và phát triển các hoạt động của Quỹ theo đúng pháp luật.

5. Tham gia tổ chức Hội thi Sáng tạo, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng các tài năng sáng tạo, nâng cao dân trí của con người Việt Nam.

Tiêu chí xét duyệt:

1) Quy trình xét duyệt hỗ trợ

a) Tiếp nhận đề nghị của các tổ chức, cá nhân gửi đến, phát hiện giải pháp kỹ thuật mới có giá trị;

b) Tham khảo ý kiến, nhận xét và đánh giá của các cơ quan có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân Hội đồng khoa học để xem xét đánh giá các giải pháp kỹ thuật;

c) Trên cơ sở đề nghị và ý kiến của các cơ quan có liên quan hoặc đánh giá của Hội đồng khoa học, Quỹ sẽ ra quyết định về phương thức và hình thức hỗ trợ.

2) Hình thức hỗ trợ

a) Hỗ trợ về tài chính;

b) Hỗ trợ xét nghiệm đánh giá các giải pháp kỹ thuật;

c) Hỗ trợ về thông tin khoa học kỹ thuật;

d) Hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến, quảng cáo cho các giải pháp kỹ thuật;

e) Hỗ trợ áp dụng các sáng tạo khoa học kỹ thuật vào thực tiễn;

f) Hỗ trợ về phương pháp luận sáng tạo;

g) Giới thiệu các chuyên gia, các nhà khoa học giúp đỡ tác giả hoàn thiện giải pháp kỹ thuật sáng tạo được đề xuất;

h) Hỗ trợ việc đưa các giải pháp sáng tạo kỹ thuật tham gia triển lãm, hội thi sáng tạo và giới thiệu quảng cáo kết quả sáng tạo với thị trường trong nước và quốc tế;

i) Hỗ trợ học bổng để đi học hoặc đi nghiên cứu ngắn hạn hoặc dài hạn ở nước ngoài.

3) Phương thức hỗ trợ

a) Hỗ trợ không hoàn lại hoặc hoàn lại một phần được áp dụng đối với các dự án nâng cao dân trí và nâng cao nghiệp vụ về khoa học, công nghệ, tổ chức quản lý bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

b) Cho vay không lấy lãi hoặc với lãi suất ưu đãi đối với các dự án triển khai;

c) Góp phần phát triển công nghệ;THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: 53 Nguyễn Du - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 822 6419

- Nick Yahoo: info@vifotec.vn

- Người liên hệ: Nguyễn Du
- Website: http://www.vifotec.com.vn
 
Khách thăm gian hàng: 0
Tổng số sản phẩm: 0
Tổng lượt xem sản phẩm: 0
Ngày tham gia: 26/02/2019 3:57:24 CH
eMail Doanh nghiệp   
Kiểu gõ
Họ và tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung liên hệ